Uđite na tržište kapitala bez znanja o ulaganjima

Ne trebate ni vrijeme, ni iskustvo, ni znanje jer na hrvatsko je tržište stigao jedinstven investicijsko-osigurateljni proizvod.

GRAWE INVEST 4U je polica životnog osiguranja vezana za investicijske fondove.

Vrhunski fond menadžeri aktivno će upravljati Vašim sredstvima prema strategiji ulaganja usmjerenoj na postizanje optimalnog omjera prinosa i rizika ulaganja.

Prije upisivanja podataka, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka.

DOGOVORITE SASTANAK S PRODAVAČEM OSIGURANJA

Uz ulaganja već od 21 EUR* mjesečno i pomoć financijskih stručnjaka ostvarite mogućnost za ostvarenje viših prinosa na vlastiti kapital.
Prije upisivanja podataka, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka.

*u kunskoj protuvrijednosti

GRAWE INVEST 4U
NUDI MNOGE POGODNOSTI

Ovo je idealan investicijsko-osigurateljni proizvod za Vas.

Želite ulagati, ali nemate iskustva ili vremena za kupovinu udjela u fondovima.

Imate policu klasičnog životnog osiguranja i želite dodatnu mogućnost prinosa.

Tražite nove oblike ulaganja koji pružaju mogućnost većih prinosa.

KRENITE S ULAGANJEM VEĆ OD 21 EUR* MJESEČNO!

* u kunskoj protuvrijednosti

ZAŠTO ODABRATI
GRAWE INVEST 4U

Aktivna strategija ulaganja

Vašim sredstvima upravljaju vrhunski fond menadžeri prema strategiji ulaganja razvijenoj na osnovi njihovog znanja i iskustva, uz aktivnu prilagodbu stanju na tržištu kapitala.

Uravnoteženi omjer prinosa i rizika

Ulaganje provodimo kroz 3 faze. Tako postižemo balans između izloženosti Vašeg kapitala riziku i mogućih prinosa.

GRAWE grupa vlasnik je investicijskih fondova zbog čega za Vas možemo ostvariti povoljne uvjete ulaganja.

KAKO FUNKCIONIRA GRAWE
INVEST 4U STRATEGIJA ULAGANJA

Tijekom trajanja osiguranja fond menadžeri za Vas kupuju udjele u investicijskim fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima Security KAG.

GRAWE INVEST 4U strategija ulaganja bazira se na ulaganjima u:

  • klasične fondove
  • održive fondove

Prilikom ugovaranja osiguranja sami birate između ulaganja u klasične i održive fondove.

ULAGANJE U KLASIČNE FONDOVE

Veći rizik

Prikupljanje kapitala uz mogućnost ostvarenja viših prinosa kroz ulaganje većeg rizika

U prvoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije ulaganja u klasične fondove Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Apollo Styrian Global Equity. Ovaj fond ima dinamičnu strategiju ulaganja i imovinu prvenstveno investira u dionice. Cilj ove faze je ostvarenje što većih prinosa preuzimanjem viših ulagačkih rizika.

Uravnotežen rizik

Daljnja akumulacija i ulaganje s ciljem zaštite kapitala uz nešto niži rizik ulaganja

U drugoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije ulaganja u klasične fondove Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Value Investment Fonds Klassik. Ovaj fond ima uravnoteženu strategiju ulaganja i veći dio imovine investira u obveznice, a manji dio u dionice. Cilj ove faze je daljnje ostvarenje prinosa, ali uz ograničenje rizika radi očuvanja postojećeg kapitala.

Niži rizik

Ulaganja niskog rizika s ciljem očuvanja kapitala

U trećoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije ulaganja u klasične fondove Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Apollo 2 Global Bond. Ovaj fond ima konzervativnu strategiju ulaganja te imovinu investira u državne i hipotekarne obveznice. Cilj ove faze je očuvanje i zaštita ostvarenog kapitala minimiziranjem rizika u posljednjim godinama trajanja osiguranja.

ULAGANJE U ODRŽIVE FONDOVE

Veći rizik

Prikupljanje kapitala uz mogućnost ostvarenja viših prinosa kroz ulaganje većeg rizika

U prvoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije ulaganja u održive fondove Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Apollo Nachhaltig Aktien Global. Ovaj fond ima dinamičnu strategiju ulaganja i najmanje 51% imovine fonda izravno se investira u međunarodne dionice kompanija, bez zemljopisnog ograničenja, koje su prema kriteriju društvene odgovornosti te ekoloških i etičkih kriterija klasificirane kao održive. Cilj ove faze je ostvarenje što većih prinosa preuzimanjem viših ulagačkih rizika.

Uravnotežen rizik

Daljnja akumulacija i ulaganje s ciljem zaštite kapitala uz nešto niži rizik ulaganja

U drugoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije ulaganja u održive fondove Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Superior 3 – Ethik. Ovaj fond ima uravnoteženu strategiju ulaganja i minimalno 51% imovine fonda investira se u obveznice i dionice (i vrijednosne papire ekvivalentne dionicama), bez zemljopisnog ograničenja, u vidu neposrednog stjecanja pojedinačnih vrijednosnica, dakle ni posredno ni neposredno preko investicijskih fondova ili preko derivata, birajući ih u skladu s kriterijima etičnosti odnosno održivosti. Cilj ove faze je daljnje ostvarenje prinosa, ali uz ograničenje rizika radi očuvanja postojećeg kapitala.

Niži rizik

Ulaganja niskog rizika s ciljem očuvanja kapitala

U trećoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije ulaganja u održive fondove Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Apollo Nachhaltig Global Bond. Ovaj fond ima konzervativnu strategiju ulaganja te imovinu fonda primarno investira u međunarodne dužničke vrijednosne papire, bez zemljopisnih ograničenja, koji se biraju uzimajući u obzir kriterije održivosti. Cilj ove faze je očuvanje i zaštita ostvarenog kapitala minimiziranjem rizika u posljednjim godinama trajanja osiguranja.

Klauzula o zaštiti osobnih podataka

Napomena: Prinosi investicijskih fondova tijekom razdoblja ulaganja (trajanja osiguranja) nisu zajamčeni te mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja (ugovaratelja osiguranja). Povijesni prikazi vrijednosti udjela u fondovima u okviru proizvoda GRAWE INVEST 4U sadržani su u ključnim informacijama o fondovima i proizvodu GRAWE INVEST 4U na web stranici http://www.grawe.hr/hr/Stanje_fondova.htm. Rizik ulaganja u investicijske fondove snosi ugovaratelj osiguranja. Visina naknade po isteku osiguranja ovisi o vrijednosti udjela u investicijskom fondu.

Dogovorite sastanak
s prodavačem osiguranja

Uz ulaganja već od 21 EUR* mjesečno i pomoć financijskih stručnjaka ostvarite mogućnost za ostvarenje viših prinosa na vlastiti kapital.

Prije upisivanja podataka, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka.

*u kunskoj protuvrijednosti

Najčešća pitanja o GRAWE
INVEST 4U životnom osiguranju

Što su investicijski fondovi?

Investicijski fondovi su institucionalni ulagači koji prikupljaju novčana sredstva od ulagača i plasiraju ih u kratkoročne i dugoročne investicije, uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Trebam li poznavati kretanja na tržištu kapitala?

Vi ne morate poznavati kretanja na tržištu kapitala niti brinuti o tome u koje fondove ulagati jer to za Vas rade profesionalni fond menadžeri društva za upravljanje investicijskim fondovima Security KAG, koji investiraju Vaša sredstva slijedeći jedinstvenu strategiju ulaganja baziranu na ulaganjima u klasične i održive fondove u 3 faze.

Trebam li sva sredstva uložiti odjednom?

Premiju možete plaćati u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim obrocima ili jednom godišnje. Obročnim uplatama premije pridonosi se smanjenju rizika ulaganja.

Što mogu očekivati od GRAWE INVEST 4U životnog osiguranja?

Istekom police životnog osiguranja isplaćuje Vam se novčana vrijednost investicijskog računa (vrijednost udjela). U slučaju smrti osiguranika korisniku police isplaćuje se novčana vrijednost investicijskog računa uvećana za garantiranu svotu za slučaj smrti.