Uđite na tržište kapitala bez znanja o ulaganjima

Ne trebate ni vrijeme, ni iskustvo, ni znanje jer na hrvatsko je tržište stigao jedinstven investicijsko osigurateljni proizvod.

GRAWE INVEST 4U je polica životnog osiguranja vezana za investicijske fondove.

Vrhunski fond menadžeri aktivno će upravljati Vašim sredstvima. Uz provjerenu strategiju ulaganja pomoći će Vam da se uz što manji rizik uključite na globalno tržište kapitala.

DOGOVORITE SASTANAK SA SAVJETNIKOM

GRAWE INVEST 4U
IDEALAN JE ZA VAS AKO

Želite ulagati, ali nemate iskustva ili vremena za kupovinu udjela u fondovima

Imate policu klasičnog životnog osiguranja i želite dodatnu mogućnost prinosa

Tražite nove oblike ulaganja koji pružaju mogućnost većih prinosa

KRENITE S ULAGANJEM VEĆ OD 21 EUR* MJESEČNO!

* u kunskoj protuvrijednosti

 

ZAŠTO ODABRATI
GRAWE INVEST 4U

Aktivna i provjerena strategija ulaganja

Strategiju ulaganja konstantno nadziremo i mijenjamo ovisno o stanju na tržištu. Tako smanjujemo izloženost Vašeg kapitala riziku.

Optimalan omjer prinosa i rizika

Ulaganje provodimo kroz 3 faze. Tako postižemo balans između izloženosti Vašeg kapitala riziku i mogućih prinosa.

GRAWE grupa vlasnik je investicijskih fondova zbog čega za Vas možemo ostvariti povoljne uvjete ulaganja.

KAKO FUNKCIONIRA GRAWE
INVEST 4U STRATEGIJA ULAGANJA

Tijekom trajanja osiguranja fond menadžeri za Vas kupuju udjele u investicijskim fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima Security KAG.

Veći rizik

Prikupljanje kapitala uz mogućnost ostvarenja viših prinosa

U prvoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Apollo Styrian Global Equity. Ovaj fond ima dinamičnu strategiju ulaganja i imovinu prvenstveno investira u dionice. Cilj ove faze je ostvarenje što većih prinosa preuzimanjem viših ulagačkih rizika.

Uravnotežen rizik

Daljnja akumulacija i zaštita kapitala uz nešto niži rizik ulaganja

U drugoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Value Investment Fonds Klassik. Ovaj fond ima uravnoteženu strategiju ulaganja i veći dio imovine investira u obveznice, a manji dio u dionice. Cilj ove faze je daljnje ostvarenje prinosa, ali uz ograničenje rizika radi očuvanja postojećeg kapitala.

Niži rizik

Očuvanje kapitala kroz ulaganja niskog rizika

U trećoj fazi GRAWE INVEST 4U strategije Vašim se kapitalom kupuju udjeli u investicijskom fondu Apollo 2 Global Bond. Ovaj fond ima konzervativnu strategiju ulaganja te imovinu investira u državne i hipotekarne obveznice. Cilj ove faze je očuvanje i zaštita ostvarenog kapitala minimiziranjem rizika u posljednjim godinama trajanja osiguranja.

Dogovorite sastanak
sa savjetnikom

Uz ulaganja već od 21 EUR* mjesečno i pomoć financijskih stručnjaka ostvarite mogućnost za ostvarenje viših prinosa na vlastiti kapital.

*u kunskoj protuvrijednosti

Klauzula o zaštiti osobnih podataka

Napomena: Prinosi investicijskih fondova tijekom razdoblja ulaganja (trajanja osiguranja) nisu zajamčeni te mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja (ugovaratelja osiguranja). Povijesni prikazi vrijednosti udjela u fondovima u okviru proizvoda GRAWE INVEST 4U sadržani su u ključnim informacijama o fondovima i proizvodu GRAWE INVEST 4U na web stranici http://www.grawe.hr/hr/Stanje_fondova.htm. Rizik ulaganja u investicijske fondove snosi ugovaratelj osiguranja. Visina naknade po isteku osiguranja ovisi o vrijednosti udjela u investicijskom fondu.

Najčešća pitanja o GRAWE
INVEST 4U životnom osiguranju

Što su investicijski fondovi?
Investicijski fondovi su institucionalni ulagači koji prikupljaju novčana sredstva od ulagača i plasiraju ih u kratkoročne i dugoročne investicije, uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Trebam li poznavati kretanja na tržištu kapitala?
Vi ne morate poznavati kretanja na tržištu kapitala niti brinuti o tome u koje fondove ulagati jer to za Vas rade profesionalni fond menadžeri društva za ulaganje u investicijske fondove Security KAG, koji investiraju Vaša sredstva slijedeći optimalnu strategiju ulaganja.

Trebam li sva sredstva uložiti odjednom?
Premiju možete plaćati u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim obrocima ili jednom godišnje. Naša je preporuka mjesečno plaćanje premije jer ste na taj način oslobođeni plaćanja doplatka te nam omogućujete da za Vas kupujemo udjele u fondovima na mjesečnoj razini. Time neutralizirate utjecaj promjena cijena koje nastaju ovisno o kretanjima na tržištu kapitala i poslovanju fondova.

Što mogu očekivati od GRAWE INVEST 4U životnog osiguranja?
Istekom police životnog osiguranja isplaćuje Vam se novčana vrijednost investicijskog računa, dok se u slučaju smrti osiguranika korisniku police isplaćuje novčana vrijednost investicijskog računa u tom trenutku uvećana za 5% premijske svote.

Prijavite se na
GRAWE newsletter

Saznajte sve novosti o našim ponudama, proizvodima i uslugama.